ZeMaize.lv lietošanas noteikumi

Lietojot ZeMaize.lv mājaslapu, Jūs apstipriniet šos lietošanas noteikumus.
ZeMaize veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.

Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, ZeMaize.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot ZeMaize.lv lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
- parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.

Mājaslapas saturs, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija, ir SIA ZeMaize īpašums un autortiesību objekts. Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir saņemta ZeMaize rakstiska piekrišana.

ZeMaize nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.